ПЕРСОНАЛ
  Директор Диана Иванова
     
  Счетоводител Е. Кирчева
  Касиер домакин Дияна Раднева
  Медицинска сестра Крася Димитрова
     
Първа група A Учител М. Тодорова
  Учител С. Игнатова
  Пом. възпитател А. Коева
     
Първа група Б Учител Д. Мартинова
  Учител А. Пехливанова
  Пом. възпитател К. Иванова
     
Втора група Учител Н. Николова
  Учител П. Орехова
  Пом. възпитател Ю. Веселинова
     
Трета група Учител Й. Пенева
  Учител В. Петрова
  Пом. възпитател Н. Стойкова
     
ППГ група Учител К. Добрева
  Учител В. Бадева
  Пом. възпитател М. Шикилева
     
  Готвач Д. Анастасова
  Пом. готвач М. Тодорова
  Огняр Й. Чукански