ПЕРСОНАЛ
  Директор Диана Иванова
     
  Счетоводител Любка Зокерова
  Касиер домакин Дияна Раднева
  Медицинска сестра Крася Димитрова
     
Първа група Учител Милена Тодорова
  Учител Севдалина Игнатова
  Пом. възпитател Анка Коева
     
Втора група Учител Ивелина Стефанова
  Учител Пенка Орехова
  Пом. възпитател Николина Иванова
     
Трета група Учител Дора Илиева
  Учител Венета Петрова
  Пом. възпитател Нелка Стойкова
     
Четвърта А група Учител Даниела Мартинова
  Учител Анна М.-Пехливанова
  Пом. възпитател Красимира Иванова
     
Четвърта Б група Учител Коска Добрева
  Учител Вероника Дичева
  Пом. възпитател Милена Шикилева
     
  Готвач Димитрина Анастасова
  Пом. готвач Мария Стоянова
  Огняр Йордан Чукански