Ай анд Би ООД, Велико Търново, 2017
16.09.2016 
Откриване на новата учебна година.
image-0-02-01-09a6cf653f87dd2eaf76591f669fff339251af3cd022be0076f83a7bab922435-V
image-0-02-01-72884dcf4f917924e18245ead11445b28e3d00e234dcd531fbbaf6c797bd713d-V
image-0-02-01-c8cd4b9229d34f23779d904d256391872ce3c226d016b69d1f4162a3429b22c8-V
image-0-02-01-6a351a89b0e168f86ff8f631dec9c2b198b75a010ca5c14da578532cae4e0d32-V
image-0-02-01-a91908d429705871b83413898a62a31023150cbe5ddd0eb5b555033ce3a2d6d8-V
image-0-02-01-ff5e9265c6091c9c94a002d5915107fa0e24d7aaf2124e56f02cb5970d288d78-V
СЪБИТИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА
14.09.2016 
На гости при децата от ДГ бяха пожарникарите от Районна противопожарна служба.
image-0-02-01-0126a501e84cec331996ea406d34830fbffab49ec42749ebb5915ba51a4bf18b-V
image-0-02-01-04074059b5434a5bd21f939f9b7f7c7fb29ca33b97980a747c63adfc34bf7d3a-V
image-0-02-01-de0cd4595fbdc8f0c04c84ac60ae00f9a7bfb54dcc28bbe1344f956688baac68-V
image-0-02-01-eb46c746b356b3b51415c8862d582b3941a9322652abf39b2ce0c93655993d0a-V
image-0-02-01-f860fe4f2c2e1887fd90013a73ed7ab0fb49f702581c00d66e2935c351772866-V
image-0-02-01-f2321700fd3815b61382d62ba9eed235f7af38b866eb2e1ce4980ec42150e387-V
06.10.2016 
Трета група на посещение в детския отдел на библиотеката.
image-0-02-05-2c699717d83ec71efbe9ce7fcf556170dbc7bce2fab6181cbf02ea48d0a882ff-V
image-0-02-05-77a0d549532ed11940d311db79ec5fc7d898f6caa937f65174e5626aab70b1fa-V
image-0-02-05-344e6f30aece07a1053d668b93e5e30b805861e0ae74b6a72829de3003569cbf-V
07.10.2016  Малки кулинари - ситуация по КТ в трета група.
image-0-02-05-06f65e097a82bc5426b1735d952631e7819dffe926a56a2a88d8edebd549b647-V
image-0-02-05-0e758b21b4d09364421453263326bee856568a695f6b122774e7da4103319a85-V
image-0-02-05-4c6a7054b63e355658b8a1cd6919508dbd8a24b095d38b5f887b8ede607bd5f8-V
image-0-02-05-7bc1656d2362be8ce3b63242968a30de9aac4246c4ff090ddffdc16cd1bd2b8c-V
image-0-02-05-32ea82bfaa4bc5f92f0f3327db05d5eaba43c55e0318936b2675bade16ca8329-V
image-0-02-05-05153e7ea8a86c3eab620293a6e02837068f3d6b3ba429e48548bd50b9ebe1ed-V
image-0-02-05-bbbb3f172ca1891a5bbaafef3f817bb7e44556409ca06916a1ac8813e93c1399-V
11.10.2016 
Весел карнавал, подготвен от Подготвителна група Б.
image-0-02-05-b3ee57f3f91a7809aab5c5873768225b9e16e2b9b66e8fcaf9a215d84987cf69-V
image-0-02-05-4f35b5e9549b1ce35a3c74409e7d51c81d0085ab87a94a5f933bbce749f62750-V
image-0-02-05-4ed551c48ac4fedef4299e0968dde2f813e7605aa377c9ca6af36c9216e9253d-V
image-0-02-05-c361d6f9253c4b0f81076508eb5cb25dc2413a72080b55f7362616c1a05c0831-V
image-0-02-05-bee2330ce65c3a31e455b34b6d12149c0a6ce496c34ae14a15b7a3e1e8f89d51-V
image-0-02-05-fe95a7cd408dfad82a8e5e14d91988af48484683d6f9027c0bc788e5fda5cf12-V
image-0-02-05-e35a44795325d2175cd65808a073682b25c2d5f9e8f100da10265a474ef7a048-V
image-0-02-05-6adc43680b32ba7f9b0a4d91749d17807e367dd375f9bf23cc640ddeea830133-V
11.10.2016 
Драматизация на приказката Ябълката, подготвена от Подготвителна група А.
image-0-02-05-9d6cfb26120979509184f5d00caa49f26887ed49dc80bd01aa071173b03ec2f2-V
image-0-02-05-831724dcbfe28fcc93d76d9b738ef907dc8c300d61d4addcb6c3014c8e936376-V
image-0-02-05-d49d1a4dda54055b14a9a8e26bac1ee6261438150e5a59a7a1e94bd67e773fb0-V
image-0-02-05-37c26f464d637667c10a6fd587ffa0361aaa71feef3e88947622735fe29fe659-V
image-0-02-05-48bc47166a809c8766a66713623fdd411b60172f71c85a3f6da909fa51c24e12-V
image-0-02-05-35fe09793f10710fae904befde2599e148850d3ffef9cd46a45c6eb57b228ba5-V
11.10.2016 
Национална седмица на четенето. Среща с писателката Магда Любомирова с Подготвителните групи.
image-0-02-05-2449637d0789f80d47f9e3c3c74f27225edd36a0a6af5ca0a56c7d9aaed0125e-V
image-0-02-05-b06ec27b4f15a526b57d86761d936e6fead28406fee0b5525f2304c1f406734e-V
image-0-02-05-1c7354e4831cad5b4be13a51280611995561b1d06d52957fc5de7bec601ad9b5-V
image-0-02-05-1387e344cd50651410825c2bdd1872e587589d33d2c2d32d7537777047db27fe-V
image-0-02-05-e055cfe7c4dce0dd6d5032fef8b2351014b4054350453b67b013053b773ed383-V
image-0-02-05-52fca922ec77f2f188a5d6c7ba2a56ad08c631d79a0339235ee7354aad142c9e-V
11.10.2016 
Национална седмица на четенето. Къщичка на приказките в Първа група.
image-0-02-05-2b82be42f61d72efadbd3804473b2674d797b48deaf36815ccd040813caa9905-V
image-0-02-05-46e68355074e33bd9626a991c7274424488157eb086afe2f8797097273620eca-V
image-0-02-05-3e5b9f6f0c574e2d32d1bd183bcc4850d3a6d7aeb82407e7233f927e27ed2b32-V
image-0-02-05-c6152329d543c2546553732dc5f61a954ca4f8822ed1907a80da373558236174-V
image-0-02-05-57958e1c117e05d88742a9da3cf3e092c0016846c15a6321d92ea40fd4b0b40c-V
12.10.2016 
Учениците от III клас на СУ "Иван Момчилов" бяха на гости в ДГ. Разказаха намалките си приятели за любимите си приказни герои, четоха им приказки..
image-0-02-05-cd18f70db1d010df0a20c935c45a435db30e8c4c41aca9cc376f738c5b9ef671-V
image-0-02-05-6005ca2eb7157cc8015056d8cb90d0cf18c62aa6bd7886f971c9315f44804d72-V
image-0-02-05-bb33ea46bc697bb2a39a8d3b32d6507f272528fb8f236792f174c28d35045e77-V
image-0-02-05-5f4fb2a686e2aa1522b82b2ffd3ba29b57c4a3eb8828a249338e7faf46b0b1c5-V
image-0-02-05-7f39efeb4dcf60acbb093f64ec4af229f381c37e0de88db160e2a9002fb7d02c-V
image-0-02-05-3a988b45bb53fe4ea1bc55b7236c4b7ec197c86ae580681e09d3016775ef4ea3-V
image-0-02-05-230c00a1eee710368c29af399bbb7879ca97a7e4ae9bb4f560154deb9603ed49-V
image-0-02-05-56a33a9f79316a99837214aa29c41a1ebac55eeb5cac122821bcf9f119cb92fb-V
image-0-02-05-8a371ffa93b0462e416c32652808dbd8e5f297932382307aaa0f037aa05bc9db-V
image-0-02-05-fe1c7c107f1f5ec96a7c7f5320e6935a0bf2f1453ed64a0083043ca30fd01445-V
13.10.2016 
Куклен театър "Кучето, което не можеше да лае".
image-0-02-05-f0255752735f598fc39332c19d86b05a55907d00a0525ead39fb03b163a9df5f-V
image-0-02-05-5728009a29216cee1db85624d3c9c1d5f026cd9191e98a7ac591fe6c6a59fd10-V
image-0-02-05-3652b2bc6dd1313b21202770714f0681aba200b89eac83acd37c596dfc3f6b1e-V
image-0-02-05-b0e3c5a502460a9aafc8423a70e394b5a9e45e8253fc3c40c89fc82c69e27f6f-V
04.11.2016 
Есенно тържество, организирано от Втора и Трета група.
image-0-02-05-3ba59424d0c352eb20889f051da24c4b8569fee323fb4ff8acdb32aefb601a5f-V
image-0-02-05-7e1180875b57a86aefa53becc4bab22e644f7a52c6610910bc0b006e414e1d08-V
image-0-02-05-53f5a5e32234e9903db3612db25e0e806451a23040c84507858e63501c86cc60-V
image-0-02-05-6417f20a836d7149b3d34bfa7ff8b15e085d6ed1d21e46b4744d80bf5c8d2e68-V
image-0-02-05-88152c07468818bc933fc35eaf97cfaf50dd0cd32a2d863d9ea8339d0b1a2a74-V
image-0-02-05-ae9a9ed8043386d32a487b2f81ec52d776e5ee05a45e259e842c4845af23f60a-V
image-0-02-05-d66d787a19d09b1027466531c007f0c4d879c626f851dff82b886f8110752b45-V
15.11.2016 
Безопасно движение по пътищата - открита практика в Трета група.
image-0-02-05-cc11dbb4373537266cec413de192e56c384193a59f6a0494aa17b7c4f5402d57-V
image-0-02-05-a804463c0d2736afccb0e7454579317831f279c4b1a56dce515c57343580f190-V
image-0-02-05-da85dc12288d6df9e060a950c653200a37d9d588ef27e5804c9fc9c6a1254d11-V
image-0-02-05-df0163194cc8b951ac08b7ac3ea1b5a2cd3048a89ace243767408374ee953ee0-V
image-0-02-05-b05602f4f4335d11fa6f632eb2891e108b30954ccee9e3599e96fa77b2c741d4-V
image-0-02-05-e21abba12085ddfb4d019cc3d802584a0b9e921c08e852e44c21ea14f70510b9-V
image-0-02-05-28ad5db67d9a48899c05111cbe9cafffcb07d8aafb2b71c0140ddf91d9ad2297-V
image-0-02-05-93114a83909b7aaeed32e7641a2556ddb6868fd12681846624467a3dcde9c2fa-V
image-0-02-05-6313709416acf7a54f5bb2006b2e2f88f5a34061f1e5efa4c8dca2acf4bd01ad-V
16.11.2016 
"Златното петле" - куклен театър от гр. Ловеч.
18.11.2016 
Есенно тържество, организирано от ППГ "б".
20161611_1
20161611_2
20161611_3
20161611_5
20161611_6
20161611_7
20161611_4
image-0-02-05-3ad97de3bcd195faf9c552cbabbc8d69887c7c3ef4f9cf5a8701e190b03c8087-V
image-0-02-05-6c7e11bdfcdcf13e641017336556dd1b56da919639990c4f7a998128b9ee8f40-V
image-0-02-05-45aa2f882d68a197917224de113369b809f4bbfd158898f318456b3ef58dddc9-V
image-0-02-05-098bc8272bf138481b23495463ebd1c094d617d8fb66c10bd26c0dee8e4af0e6-V
image-0-02-05-1648d4c79cf6fe0a674f76acc4ebf98cf0b0443f12ffb09b20535ddededc17fa-V
image-0-02-05-b47010c6f7b885e4079944293713236784f5069210f6e29acb3d7c52f2613a1a-V
image-0-02-05-c985ae9c2f69d82144415bb6efe085a5411e22981fd546f8852fcb0c0fcd9696-V
image-0-02-05-f71f860bccfa966318fdff2dff11fa714cb2163a7624d9411f77c574418bd958-V
image-0-02-05-4e0921d1fac5c9e4d40f28a768d42035c7e58d9119b819a0a897a0899e46502f-V
21.11.2016
Ден на християнското семейство - тържество в ППГ "а" с участието на родителите.
20161121_1
20161121_2
20161121_4
20161121_5
20161121_8
20161121_9
20161121_6
20161121_7
20161121_3
02.12.2016
Днес на гости на децата от ПГ бяха ученици към Червения кръст. Съвместно с децата те изработиха коледни поздравителни картички.
20161202 (1)
20161202 (2)
20161202 (3)
20161202 (4)
20161202 (5)
20161202 (6)
20.12.2016
Koледари гостуваха на Общинска администрация.
20161220_1
20161220_2
20161220_3
20161220_4
20161220_5
21.12.2016
Дядо Коледа при децата от ДГ "Радост".
20161221 (1)
20161221 (2)
20161221 (3)
20161221 (4)
20161221 (6)
20161221 (7)
20161221 (8)
20161221 (5)
23.02.2017
Открита практика изнесена от Втора група.
2017_02_23 (1)
2017_02_23 (2)
2017_02_23 (3)
2017_02_23 (4)
2017_02_23 (5)
2017_02_23 (6)
2017_02_23 (7)
2017_02_23 (8)
27.02.2017
На гости - учениците от Трети клас на СУ.
2017_02_27 (1)
2017_02_27 (2)
2017_02_27 (3)
2017_02_27 (4)
2017_02_27 (5)
01.03.2017
Баба Марта бързала, мартеници вързала.
2017_03_01 (5)
2017_03_01 (8)
2017_03_01 (6)
2017_03_01 (1)
2017_03_01 (2)
2017_03_01 (3)
2017_03_01 (4)
2017_03_01 (7)
08.03.2017
Празник има мама -тържество.
2017_03_08 (1)
2017_03_08 (2)
2017_03_08 (3)
2017_03_08 (4)
2017_03_08 (5)
2017_03_08 (6)
2017_03_08 (7)
16.03.2017
Практикум, изнесен от Трета група.
2017_03_16 (1)
2017_03_16 (2)
2017_03_16 (3)
2017_03_16 (4)
2017_03_16 (5)
2017_03_16 (6)
2017_03_16 (7)
11.03.2017 - 12.03.2017
Квалификационен курс.
2017_03_11 (1)
2017_03_11 (2)
2017_03_11 (3)
2017_03_11 (4)
2017_03_11 (5)
2017_03_11 (6)
2017_03_11 (7)
2017_03_11 (8)
2017_03_11 (9)
23.03.2017
Седянка-вечеря на фолклора в Трета група.
2017_03_23 (1)
2017_03_23 (2)
2017_03_23 (3)
2017_03_23 (4)
2017_03_23 (5)
2017_03_23 (6)
2017_03_23 (7)
2017_03_23 (8)
07.04.2017
Седмица на детската книга - среща на децата.
2017_04_07 (1)
2017_04_07 (2)
2017_04_07 (3)
2017_04_07 (4)
2017_04_07 (5)
2017_04_07 (6)
2017_04_07 (7)
11.04.2017
Участие на първа група във Великденски празник.
2017_04_11 (2)
2017_04_11 (1)
2017_04_11 (3)
2017_04_11 (4)
24.04.2017
Сцена на талантите. Участие на ПГ.
25.04.2017
Съвместен проект "Малки писатели" - Трета група и Трети клас на СУ "Ив. Момчилов".
2017_04_24 (1)
2017_04_24 (2)
2017_04_24 (3)
2017_04_25_ (1)
2017_04_25_ (2)
2017_03_11 (3)
2017_04_25_ (4)
2017_04_25_ (6)
2017_04_25_ (7)
2017_04_25_ (8)
2017_04_25_ (9)
2017_04_25_ (10)
2017_04_07 (5)
09.05.2017
Ден на Европа. Участие на ПГ а.
2017_05_09 (1)
2017_05_09 (2)
2017_05_09 (3)
2017_05_09 (4)
2017_05_09 (5)
09.05.2017
Нови дворни играчки.
2017_05_10 (1)
2017_05_10 (2)
2017_05_10 (3)
2017_05_10 (4)
2017_05_10 (5)
17.05.2017
Открит урок в Подготвителна група А.
2017_05_17 (1)
2017_05_17 (2)
2017_05_17 (3)
2017_05_17 (4)
2017_05_17 (5)
2017_05_17 (6)
2017_05_17 (7)
26.04.2017
Юбилеен концерт на г-жа Веска Николова - 40 години в ДГ.
2017_04_26 (4)
2017_04_26 (1)
2017_04_26 (2)
2017_04_26 (3)
2017_04_26 (5)
2017_04_26 (6)
2017_04_26 (7)
2017_04_26 (8)
2017_04_26 (9)
2017_04_26 (10)
25.05.2017
Тържество за завършване на учебната година в Трета група.
29.05.2017
Тържество за изпращане на децата от ПГ б.
2017_05_25 (1)
2017_05_25 (2)
2017_05_25 (3)
2017_05_25 (5)
2017_05_25 (6)
2017_05_25 (7)
2017_05_29 (0)
2017_05_29 (1)
2017_05_29 (2)
2017_05_29 (3)
2017_05_29 (4)
2017_05_29 (5)
2017_05_29 (6)
22.05.2017
Открит урок в Подготвителна група Б.
2017_05_22 (1)
2017_05_22 (2)
2017_05_22 (3)
2017_05_22 (4)
2017_05_22 (7)
2017_05_22 (8)
30.05.2017
Тържество за изпращане на децата от ПГ а.
2017_05_30 (1)
2017_05_30 (2)
2017_05_30 (3)
2017_05_30 (4)
2017_05_30 (5)
2017_05_30 (6)
2017_05_30 (7)
31.05.2017
Спортен празник във Втора група.
2017_05_31 (1)
2017_05_31 (2)
2017_05_31 (3)
2017_05_31 (4)
2017_05_31 (5)
2017_05_31 (6)
2017_05_31 (7)
01.06.2017
Пожарникарите на гости на децата от ДГ.
2017_06_01 (2)
2017_06_01 (3)
2017_06_01 (4)
2017_06_01 (5)
2017_06_01 (6)
2017_06_01 (7)
2017_06_01 (1)
ДЕТСКА ГРАДИНА "РАДОСТ - ЕЛЕНА"