ПЕРСОНАЛ
  Директор Диана Иванова
     
  Счетоводител Тинка Рачева
  Касиер домакин Дияна Раднева
  Медицинска сестра Крася Димитрова
     
Първа група Учител К. Добрева
  Учител Р. Стефанова
  Пом. възпитател М. Шикилева
  Пом. възпитател Ю. Веселинова
     
Втора група Учител М. Тодорова
  Учител С. Игнатова
  Пом. възпитател А. Коева
     
Tрета група Учител Н. Николова
  Учител М. Господинова
  Пом. възпитател Щ. Кондакова
     
ППГ "А" група Учител В. Николова
  Учител Й. Пенева
  Пом. възпитател П. Орехова
     
ППГ "Б" група Учител А. Евтимова
  Учител Д. Мартинова
  Пом. възпитател К. Иванова
     
  Готвач Д. Анастасова
  Пом. готвач М. Петрова
  Огняр Й. Чукански